biomassa ...uit lokale bossen

biomassaCoöperatie Biomassalland U.A. realiseert een rendabele lokale houtige biomassaketen in de regio Salland. De coöperatie heeft als doelstelling, het duurzaam en rendabel mobiliseren van lokale en regionale biomassastromen ten behoeve van duurzame energieopwekking, binnen Salland. Dit betekent dat de focus ligt op oogst en verwerking van hout dat niet primair bestemd is voor de rondhoutverwerkende industrie.

Naast duurzame energie wordt er gewerkt aan de afzet van biomassa voor niet-energetische toepassingen. Dit doel wordt bereikt door het aangaan van kort- en langlopende afnamecontracten met aanbieders en leveringscontracten met afnemers van biomassa. Randvoorwaarde is het organiseren van het beheer, de oogst en logistiek zodat de juiste hoeveelheid biomassa op het juiste moment beschikbaar komt en het Sallands landschap cyclisch beheerd wordt. Biomassalland gaat voor 100% lokale biomassa. Dit betekent dat alle biomassa die vrijkomt in Salland traceerbaar in Salland zal worden benut.

Bent u een eigenaar van landschapselementen of bos? Of heeft u een warmtevraag die u graag met houtige biomassa wilt vervullen? Of voert u werkzaamheden uit waarbij houtige biomassa (houtsnippers) vrijkomt? Klik hier en neem dan contact met ons op! U bent van harte uitgenodigd om lid te worden van de coöperatie, zodat u meedenkt, meedoet en meedeelt in de handelsketen. Maar ook als als extern leverancier of afnemer van biomassa (zonder lidmaatschap) kunt u een rol in de Sallandse keten vervullen.

De houtsnippers die de Coöperatie Biomassalland afneemt en levert voldoen aan de kwaliteitseisen waar de specificaties van de lokale houtverbrandingsinstallatie én het duurzame, lokale productieproces om vragen: vochtpercentage, fractiegrootte, minimaal aandeel “groene” biomassa en vervuiling én traceerbaarheid. Dit betekent dat met zowel leveranciers als afnemers afspraken omtrent de kwaliteit en kwantiteit worden gemaakt, die contractueel worden vastgelegd. Hiermee biedt Biomassalland betaalbare, lokale kwaliteit op lange termijn.