contact ...voor meer informatie

biomassaDe Coöperatie Biomassalland is een initiatief van de Agrarische Natuurvereniging Groen Salland en Borgman Beheer Advies B.V., als doorlopend vervolg op het project van de Stichting Biomassalland. Iedereen die een rol kan spelen in de Sallandse biomassaketen is van harte uitgenodigd om lid te worden van de coöperatie, mee te denken en duurzaam te profiteren van de voordelen van de lokale keten. Neem voor meer informatie contact op met één van de coöperatieleden:

ANV Groen Salland: Gerard Willemsen 06 219 659 83
Borgman Beheer Advies B.V.: Jeroen Oorschot: 06 205 109 60
  David Borgman: 06 460 537 41
Email: biomassalland@gmail.com