duurzaam ...want bosonderhoud blijft

biomassaHet in stand houden en ontwikkelen van het diverse Sallandse cultuurlandschap vraagt om onderhoud. Bij het onderhouden van landschap, natuur en bos komt veel, niet door de reguliere houthandel te gebruiken, top-, tak- en snoeihout vrij. Tot nu toe werd dit steeds als afval benaderd en veelal tegen (hoge) kosten gecomposteerd of gestort. Ook kent u ongetwijfeld de hopen hout of snippers in het landschap, of de toepassing op tuinpaadjes. Deze wijze van “verwerking” heeft negatieve gevolgen voor landschap en milieu.
Veelal wordt het onderhoud ook nagelaten, omdat het te duur is en het de functie van geriefhout uit vroeger tijden verloren heeft. Hetzelfde geldt voor de onrendabele eerste dunningen van bosopstanden. Deze worden vaak overgeslagen, waardoor het jonge bos al begint met een dunningsachterstand. Een belangrijk deel van dit hout uit bos en landschap kan echter regionaal benut worden als grondstof voor energiewinning, waardoor de oogst ineens interessanter wordt. Bovendien levert een Sallandse biomassaketen nieuwe duurzame werkgelegenheid op voor de streek.