energie ...die voor het grijpen ligt

biomassaEnergie uit biomassa draagt bij aan een duurzame Sallandse energievoorziening. Het gebruik van energie uit de producten afkomstig van onderhoud aan natuur, bos en landschap in Nederland en uit de houtketen kent vele voordelen: de productie is vrijwel CO2-neutraal, leidt niet tot aantasting van de biodiversiteit, is niet strijdig met de voedselvoorziening en biedt kansen voor een beter bedrijfsresultaat in het bos- en natuurbeheer. Bij de verwerking van houtige biomassa wordt tevens gestreefd naar de meest hoogwaardige toepassing van het hout. Hout en reststromen worden daarbij conform de cascaderingsprincipes zoveel mogelijk hergebruikt en energetische toepassingen worden vooral verkregen uit de achterblijvende restproducten. Op de langere termijn zullen er ook andere niet-energetische toepassingen mogelijk worden in de biobased economy. Biomassalland volgt die ontwikkelingen op de voet.

In Salland wordt steeds meer gewerkt aan lokale duurzame energie. Op veel plekken zijn reeds houtverbrandings-, vergistings- en fotovoltaire installaties gebouwd en deze “bio-olievlek” breidt zich meer en meer uit. De vraag naar houtsnippers stijgt hierdoor: tijd om gecoördineerd te gaan beheren en oogsten. Tijd om aan te sluiten bij de Coöperatie Biomassalland! Klik hier en neem vrijblijvend contact met ons op.