nieuws ...over Biomassalland

biomassa Vrijdagmiddag 2 november verzamelden een groep Sallandse beheerders zich op het biomassa erf van de Coöperatie Biomassalland. Tijdens het middagprogramma hebben de geïnteresseerde beheerders zich laten informeren over de plannen en ambities van de onlangs opgerichte coöperatie en namen zij deel aan de velddemonstratie. Zowel kleine als grote partijen hadden interesse.
2 november 2012 – Wesepe

Met veel enthousiasme vertelden bestuursleden George Borgman en Gerard Willemsen over het belang van de Sallandse biomassaketen. De coöperatie heeft als doelstelling, het duurzaam en rendabel mobiliseren van lokale en regionale biomassastromen ten behoeve van duurzame energieopwekking, binnen Salland. Dit betekent dat de focus ligt op oogst en verwerking van hout dat niet primair bestemd is voor de rondhoutverwerkende industrie. Naast duurzame energie wordt er gewerkt aan de afzet van biomassa voor niet-energetische toepassingen. Dit doel wordt bereikt door het aangaan van kort- en langlopende afnamecontracten met aanbieders en leveringscontracten met afnemers van biomassa. Randvoorwaarde is het organiseren van het beheer, de oogst en logistiek zodat de juiste hoeveelheid biomassa op het juiste moment beschikbaar komt en het Sallands landschap cyclisch beheerd wordt. Biomassalland gaat voor 100% lokale biomassa. Dit betekent dat alle biomassa die vrijkomt in Salland traceerbaar in Salland zal worden benut.

Na een korte presentatie en vragenronde startte Gerard Willemsen met de rondleiding over zijn erf. Het kantoor van de Agrarische Natuurvereniging Groen Salland, tevens de vestiging van de coöperatie, en twee woonhuizen worden voorzien van warmte middels een houtgestookte installatie. De gebruikte houtsnippers zijn vrijgekomen bij landschapsonderhoud in Salland, bijvoorbeeld bij snoeiwerkzaamheden of het afzetten van houtwallen..

Tevens werd de toekomstige opslagplaats van houtsnippers bezocht en werd ingegaan op de noodzaak van lokale buffering. Waar mogelijk wordt de vrijgekomen biomassa direct vanuit het landschap naar de eindgebruiker getransporteerd. Dit kan echter lang niet altijd. Op bepaalde momenten in het jaar komt bijvoorbeeld meer biomassa vrij dan er op dat moment kan worden afgezet. Andere momenten kennen juist een hogere vraag bij een lage oogst. Om deze pieken en dalen op te vangen is buffering cruciaal. Op het erf van Gerard Willemsen wordt het eerste lokale biomassa-erf gerealiseerd. De aanwezige agrarische voorzieningen worden verbeterd om de opslag van houtsnippers te optimaliseren. Door gebruik te maken van reeds aanwezige lokale voorzieningen voor opslag kunnen de ketenkosten laag worden gehouden en ontstaat er een aantrekkelijke businesscase voor zowel de leveranciers als afnemers van biomassa..

De rondleiding over het nieuwe biomassa-erf werd gevolgd door een excursie langs een aantal nabijgelegen landschapselementen. Een eikenlaan met onderhoudsachterstand, een jong bos en een rij met knotwilgen werden aangedaan. Bij de verschillende elementen werd gediscussieerd over de noodzaak en rendabiliteit van landschapsonderhoud.
Als beheerder van landschapselementen en bos zijn er legio mogelijkheden om deel te nemen in de Sallandse biomassaketen. Beheerders kunnen bijvoorbeeld hun elementen aanmelden voor onderhoud. Middels een gedegen beheer- en oogstplanning kan de uitvoering van werkzaamheden worden gecoördineerd. Uitvoerende leden van de coöperatie, zoals ANV Groen Salland, kunnen vervolgens de onderhoudswerkzaamheden tegen lage kosten realiseren. Door optimale planning en geoptimaliseerde kosten van Sallandse partijen kan dit rendabel worden georganiseerd. Beheerders kunnen uiteraard ook vrijgekomen biomassa afzetten aan de coöperatie. Doel van de coöperatie is om de vrijgekomen biomassa lokaal binnen Salland af te zetten, daarbij kosten te optimaliseren en winsten te verdelen onder de actieve ketenspelers. Getracht wordt om lange termijn contracten af te sluiten met zowel de leverancier als afnemer van biomassa. Op deze wijze ontstaat er een bepaalde mate van voorspelbaarheid over kosten en opbrengsten en kan een beheerder rekening houden met toekomstige inkomsten en uitgaven..

De knotwilgen boden gelegenheid voor een praktijkdemonstratie. Sallandse zzp’ers van de ANV hadden eerder op de dag de wilgen geknot. Het vrijgekomen hout werd vervolgens gesnipperd door de firma SEKO uit Raalte. Na het overstorten van de snippers in een tractor met kieper werden de snippers afgevoerd naar het biomassa-erf en gestort bij de snipperbult. Binnenkort zullen deze en andere snippers hun weg vinden naar de verwarming van diverse gebouwen en openbare faciliteiten in Salland.

Tijdens de afsluitende borrel, waar wethouder Cor van den Berg bij aanwezig was, werd uitgebreid nagepraat met de enthousiaste beheerders en werden duurzame contacten gelegd voor de verdere uitrol van de keten. De bijeenkomst heeft direct tot concrete resultaten geleid. Het eerste aspirant-lid heeft zich inmiddels al aangemeld! Binnenkort zullen we hier meer over bekend maken. Bent u een Sallandse beheerder/eigenaar van landschapselementen en bos? En wilt u profiteren van de voordelen van de lokale biomassaketen? Of neemt u juist biomassa af? Neem dan contact met ons op.
- Gerard Willemsen 06-21965983
- Jeroen Oorschot 06-20510960
- David Borgman 06-46053741